Menu


บัญชีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งเดิม  สำหรับใช้เป็นคุณสมบัติในการเลื่อนระดับ การแต่งตั้ง การคัดเลือก การสอบคัดเลือก ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งใหม่ ประกอบด้วย
1 บัญชีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของข้าราชการ อบจ ดูเอกสาร 
2 บัญชีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของพนักงานเทศบาล ดูเอกสาร
3 บัญชีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของพนักงานส่วนตำบล ดูเอกสาร

  

Advertisement

0 comments:

แสดงความคิดเห็น

กรุณาศึกษารายละเอียดข้อกฎหมายก่อนสอบถาม และขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตาม

 
Top