Menu


กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แจ้ง เรื่อง การแก้ไขปัญหากรณีข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลมิได้นำลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา มีข้อแนะนำให้ อบต. แก้ไขปัญหาในระหว่างที่ไม่ได้มีการแก้ไข พรบ. สภาตำบล และ องค์การบริหารส่วนตำบล 2535   ..
ดูรายละเอียด หนังสือราชการ
  

Advertisement

0 comments:

แสดงความคิดเห็น

กรุณาศึกษารายละเอียดข้อกฎหมายก่อนสอบถาม และขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตาม

 
Top