Menu


สำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. แจ้ง การแต่งตั้งผู้ที่ได้รับตำแหน่งที่สูงขึ้นหรือตำแหน่งประเภทเดียวกัน ก่อนวันที่ 1 เมษายน 2559 ให้ได้รับเงินเดือนเท่าเดิม หรือใกล้เคียงที่สูงกว่า ตามบัญชี 4
ดูรายละเอียด หนังสือราชการ

Advertisement

0 comments:

แสดงความคิดเห็น

กรุณาศึกษารายละเอียดข้อกฎหมายก่อนสอบถาม และขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตาม

 
Top