Menu


กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นขอส่งหนังสือ แนวทางข้อหารือกฏหมายและระเบียบ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี พ.ศ. 2557 - 2559 ดูรายละเอียด

Advertisement

0 comments:

แสดงความคิดเห็น

กรุณาศึกษารายละเอียดข้อกฎหมายก่อนสอบถาม และขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตาม

 
Top