Menu


กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แจ้งการตรวจสอบหนังสือค้ำประกันสัญญา ด้วย ปปช.เสนอแนะเพื่อป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง กรณีขั้นตอนหรือกระบวนการจัดหาพัสดุของทางราชการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจึงให้จังหวัดแจ้ง อปท. กำชับเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้ความสำคัญในการตรวจสอบหนังสือรับรองผลงาน หนังสือค้ำประกันธนาคาร เพื่อการตรวจสอบและยืนยันว่าออกหนังสือนั้นจริง มีผลงานจริง มีภาระค้ำประกัน ดูรายละเอียดเอกสาร

Advertisement

0 comments:

แสดงความคิดเห็น

กรุณาศึกษารายละเอียดข้อกฎหมายก่อนสอบถาม และขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตาม

 
Top