Menu

51 comments:

 1. เมื่อก่อนท้องถิ่นที่ผมอยู่เป็นอำเภอเดียวกับที่ผมมีที่อาศัย แต่ปัจจุบันได้แยกออกเป็นคนละอำเภอแต่ที่อาศัยก็อยู่ใกล้ท้องถิ่นที่ผมทำงานแค่ 10 กิโลเมตร หากผมจะขอทำเรื่องเบิกค่าเช่าซื้อบ้าน โดยทำเรื่องขอตกลงกับผวจ.หรือ ปลัด มท.ได้หรือไม่

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. มีใครมาตอบมั้ย เพราะอยากทราบเหมือนกันค่ะ

   ลบ
  2. ตอบคำถามเบื้องต้น
   1 หากเดิมเคยมีสิทธิเบิกเช่าซื้อบ้านได้ เมื่อแยกอำเภอก็มีสิทธิเบิก ตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 ข้อ 14
   2 หากเดิมไม่มีสิทธิเบิก เมื่อแยกอำเภอ แต่ยังทำงานในที่เดิม ก็ไม่มิสิทธิ์เบิกตามระเบียบฯ ข้อ 6 (เพราะไม่มีคำสั่งย้ายให้ไปทำงานต่างท้องที่)

   ลบ
  3. ได้หากสามารถมาทำงานได้ทันเวลา คือบ้านพักกับที่ทำงานไม่ไกลกันจนทำให้ไม่สามารถมาทำงานได้ทัน แม้จะต่าอำเภอก้อตาม

   ลบ
 2. แต่เดิมผมยังไม่เคยใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านเพราะบรรจุที่อำเภอนี้ แต่ตอนนี้ย้ายไปต่างอำเภอแล้วจะเบิกค่าเช่าบ้านโดยเทียบกับอะไร เพราะหนังสือบอกให้เบิกอัตราเดิมก่อนเข้าแท่ง ปัจจุบันระดับวิชาการปฏิบัติการ

  ตอบลบ
 3. แต่เดิมผมยังไม่เคยใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านเพราะบรรจุที่อำเภอนี้ แต่ตอนนี้ย้ายไปต่างอำเภอแล้วจะเบิกค่าเช่าบ้านโดยเทียบกับอะไร เพราะหนังสือบอกให้เบิกอัตราเดิมก่อนเข้าแท่ง ปัจจุบันระดับวิชาการปฏิบัติการ

  ตอบลบ
 4. สวัสดีค่ะ..จะย้ายจากข้าราชการพลเรือนไป อปท. จะเบิกเช่าซื้อบ้านได้หรือป่าวค่ะ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. หากเดิมเบิกได้ ก็สามารถเบิกค่าเช่าซื้อบ้านได้ตามสิทธิ

   ลบ
 5. โอนย้ายจากข้าราชการพลเรือน(ปฏิบัติการ เงินเดือน 15,500)ไป อปท. จะเบิกเช่าซื้อบ้านหรือค่าเช่าบ้านได้หรือไม่ ในอัตราใดครับ

  ตอบลบ
 6. ค่าเช่าบ้าน 59 สามารถอ้างระเบียบเบิกได้เลยไหม (กรณีได้เพิ่ม) หรือต้องรอหนังสือจากจังหวัดก่อน

  ตอบลบ
 7. 1.กรณีเช่าซื้อบ้าน นอกเขตพื้นที่ทำงานสามารถเบิกค่าเช่าซื้อได้หรือไม่
  2.หากเช่าซื้อบ้านนอกเขตพื้นที่ทำงาน จะสามารถเบิกค่าเช่าบ้านแบบเช่าหอพัก ได้หรือไม่คะ
  ขอบคุณคะ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ตอบคำถามเบื้องต้น
   นอกพื้นที่ คงหมายถึง ท้องที่ (ตามระเบียบฯ)
   1 หากเดิมเคยมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านกรณีเช่าซื้อ เมื่อมีคำสั่งย้ายไปท้องที่แห่งใหม่ ก็สามารถเบิกค่าเช่าซื้อได้จากหลังที่เคยเบิกในท้องที่เดิม ตามระเบียบ ฯ ข้อ 15 แต่หากย้ายไปท้องที่แห่งใหม่ แล้วดำเนินการทำเช่าซื้อบ้านใหม่ในท้องที่อื่น นั้นไม่มีระเบียบฯ ข้อใดให้เบิกจ่ายได้
   2 น่าจะไม่ได้ เพราะหอพักมีไว้ให้เช่า คงต้องดูหลักฐานการเช่าซื้อกับธนาคารเป็นสำคัญ

   ลบ
 8. 1.เดิมเบิกค่าเช่าบ้านในเขตพื่นที่ทำงานและได้เช่าอยู่จริง ต่อมาได้ซื้อบ้านนอกเขตพื้นที่ สามารถเบิกค่าเช่าบ้านได้หรือไม่

  ตอบลบ
 9. ผมย้ายจาก อบต.มา ทต. เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 59. อยากทราบว่า ผมจะเบิกค่าเช่าบ้าน เดือนธันวาคม จากที่ใด

  ตอบลบ
 10. รบกวนสอบถาม กรณีเช่าซื้อบ้านเป็นชื่อร่วมกับสามี สามารถเบิกค่าเช่าบ้านได้หรือไม่ค่ะ

  ตอบลบ
 11. นาย ก. บรรจุที่แรกอำเภอ A ต่อมาซื้อบ้านที่ อำเภอ B ก่อนที่จะย้ายไป หลังจากนั้น ก็ได้ย้ายมาที่ อำเภอ B ถามว่า นาย ก. สามารถเบิกค่าเช่าซื้อที่ อำเภอ B ได้มั้ยค่ะ

  ตอบลบ
 12. นาย ก. ย้ายมาบรรจุที่ ทต.และได้สิทธิ์พักบ้านสวัสดิการ ต่อมา นาย ก. ได้สละสิทธิ์ ออกมาอยู่ข้างนอก สามารถเบิกค่าเช่าบ้านได้หรือไม่ โดย
  1. นาย ก. ย้ายทะเบียนบ้านมาอยู่ใน ทะเบียนบ้านพักสวัสดิการ
  2. บ้านที่เช่า อยู่นอกเขตเทศบาลที่ นาย ก. ทำงาน (บ้านติดกันอยู่ในเขตเทศบาล)

  ตอบลบ
 13. นาย ก บรรจุที่อบต. A ต่อมาย้ายไปปฏิบัติงานในตำแหน่งใหม่ที่ อบต.B และได้ย้ายกลับมาปฏิบัติงานที่ อบต.A สามารถเบิกค่าเช่าบ้านได้หรือไม่

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ไม่ได้ครับ ตามระเบียบปี 48 ข้อ 6(3)

   ลบ
  2. ได้ ตามระเบียบกระทรวงมมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่2) พ.ศ.2551 ข้อ 5

   ลบ
 14. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 15. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 16. สอบถามครับ มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านและได้เช่าซื้อโดยผ่อนชำระเงินกู้กับธนาคาร(25 ปี) ในเขตท้องที่ๆทำงาน ต่อมา 1 ปี ย้ายมาพักอาศัยอยู่กับเพื่อนอีกที่หนึ่ง อำเภอท้องที่เดียวกัน(บ้านเพื่อน) ยังมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน(ผ่อนชำระเงินกู้)ได้อยู่หรือไม่ (ไม่ได้ย้ายที่ทำงานแต่ไม่ได้อาศัยอยู่บ้านที่เช่าซื้อ)

  ตอบลบ
 17. โอนย้ายมา อบจ.ซึ่งเป็นภูมิลำเนาของตนเอง และมีชื่อในทะเบียนบ้านเป็นผู้อาศัย สามารถเบิกค่าเช่าบ้านได้หรือเปล่าคะ

  ตอบลบ
 18. นาย ก บรรจุที่อบต. A มีบ้านเป็นของตนเอง แต่ยังผ่อนกับธนาคาร
  ย้ายไปปฏิบัติงานในตำแหน่งใหม่ที่ อบต.B ได้เช่าซื้อบ้านผ่อนกับธนาคารเหมือนกัน และต่อมาได้ย้ายกลับมาปฏิบัติงานที่ อบต.A สามารถเบิกค่าเช่าซื้อบ้านได้หรือไม่ และใช้หลังไหนในการเบิก

  ตอบลบ
 19. กรณีกู้ร่วม (ไม่ได้จดทะเบียน) ภรรยาเป็นข้าราชการมีสิทธิ์เบิกตามสิทธิ์ 3500 (แต่สามีไม่ใช่ข้าราชการ) เงินกู้ 1,000,000 บาท ดังนั่นข้าราชการนี้มีสิทธิ์เบิกค่าเช่าบ้านได้เท่าไร 500,000 หรือ 1,000,000 บาท และเบิกค่าเช่า
  ได้ตามสิทธิ์ 3,500 บาท หรือไม่

  ตอบลบ
 20. เริ่มแรกบรรจุอยู่ อำเภอ ก ต่อมาโอนย้ายไป อำเภอ ข และใช้สิทธิเบิกจ่ายค่าเช่าซื้อในเขตอำเภอ ข
  และต่อมาได้โอนย้ายมาอยู่ในเขตอำเภอ ก และใช้สิทธิเช่าซื้อทีเดิมมา ต่อมาได้ซื้อบ้านในเขตอำเภอ ข สามารถเปลี่ยนแปลงจากสิทธิเช่าซื้อในเขตอำเภอ ข มาเป็นเช่าซื้อในเขตอำเภอ ก ได้หรือเปล่าค่ะ

  ตอบลบ
 21. ไม่ระบุชื่อ8 มีนาคม 2561 เวลา 03:25

  ก่อนบรรจุ ได้ทำสัญญาเช่าซื้อบ้านโดยมีชื่อกุ้ร่วมกับสามี โดยตอนบรรจุไม่ได้ใช้สิทธ์เบิกค่าเช่าบ้าน แต่สามปีต่อมาได้ย้ายมาอีกอำเภอหนึงจึงได้ใช้สิทธิ์เบิกค่าเช่าบ้านโดยเอาสัญญาเช่าซื้อมาทำเบิก ได้ประมาณ 1 ปี แต่มีเหตุให้ต้องขายบ้านที่ทำสัญญาเช่าซื้อกับธนาคาร จะสามารถทำเบิกค่าเช่าต่อไปอีกได้ไหมเพราะต้องเช่าบ้านอยุ่ ค่ะ เพราะเราเป็นแค่ผู้กู้ร่วมกับสามีค่ะ

  ตอบลบ
 22. สอบถามค่ะ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ชำนาญการ สังกัดเทศบาล และได้ใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านในขณะที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่นั้น ต่อมาวันที่ 1 ธันวาคม 2559 ได้โอนมาเป็นเจ้าพนักงาน ป.ป.ช. ตามคำสั่งสำนักงาน ป.ป.ช. ที่ 692/2559 ลว 29 พย. 59 ในตำแหน่งนักบริหารงานคลังและพัสดุชำนาญการ สังกัดสำนักบริหารงานคลัง (สำนักงาน ป.ป.ช. รับโอนกรณีตำแหน่งที่ขาดแคลน) และขอใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านตั้งแต่วันที่ 1 ธค. 59 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 จึงขอใช้สิทธิเบิกค่าเช่าซื้อตั้งแต่วันที่ 1 สค. 60 เป็นต้นมา
  ต่อมามีบันทึกจากสำนักบริหารงานคลัง สำนักงาน ป.ป.ช. ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 ให้ส่งคืนเงินค่าเช่าบ้าน เหตุผลคือ ข้าพเจ้าฯ รับราชกานสังกัดเทศบาลฯ มาก่อนซึ่งถือว่าไม่ใช่ข้าราชการตามพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. 2547 โดยให้ดำเนินการส่งคืนเงินค่าเช่าบ้านและให้ทำสัญญาผ่อนชำระหนึ้ให้แล้วเสร็จภายในกำหนด 8 เดือน
  จึงเรียนมาเพื่อสอบถาม ดังนี้
  1. กรณีเช่นนี้ ข้าพเจ้าฯ มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน/เช่าซื้อได้หรือไม่
  2. ช้าราชสังกัดเทศบาล ใช่ข้าราชการตามพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. 2547 หรือไม่
  ขอขอบคุณมากค่ะ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ถ้าโอนก่อนปี 56 หลังประกาศ พรก.ค่าเช่าบ้าน (ฉบับที่ 4) เบิกได้นะครับ ตามคำสั่งศาลปกครองสูงสุด เลขคดี อ.650/2556

   ลบ
 23. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 24. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 25. สอบถามเรื่องค่าเช่าบ้านคะ.
  กรณีดิฉันย้ายมาสังกัดโรงเรียนตั้งแต่เดือนพ.ย.60จนถึงปัจจุบันยังทำเรื่องเบิกจ่ายค่าเช่าบ้านไม่ได้เลยคะ.พอสอบถามไปยังเจ้าหน้าทางเทศบาลได้คำตอบมาว่า "รอกรมฯอนุมัติ" รอกรมฯนานขนาดนี้เลยรึคะ.

  ตอบลบ
 26. กรณีใช้สิทธิ์เบิกค่าเช่าซื้ออยู่แล้ว
  ภายหลังได้รับโอนมรดกบ้านมาจากบิดามารดา
  แบบนี้ยังสามารถใช้สิทธิ์เบิกค่าเช่าซื้อได้อยู่หรือไม่

  ตอบลบ
 27. เกิดที่อำเภอ ก./บรรจุที่ อำเภอ ข./ย้านมาทำงานที่อำเภอ ค.และได้รับสิทธิ์เบิกค่าช่าบ้าน/ตอนนี้ย้ายกลับรับราชการที่อำเภอ ก.(ย้ายตามคำร้องของตน)...อยากถามว่า มีสิทธิ์เบิกค่าเช่าบ้านได้หรือไม่

  ตอบลบ
 28. กรร๊นาย ก ซื้อบ้านราคา450000บาท ทำสัญญากับสถาบันการเงิน 680000 บาทชำระ 4800 25ปอายุราชการเหลือ20 ปี คิดอย่างไรครับ

  ตอบลบ
 29. สวัสดีคะรบการสอบถามข้อมูลคะ
  สถานที่บรรจุที่แรกของดิฉันคือ อบจ.นนทบุรี แล้วดิฉันทำการโอนย้ายมาที่ เทศบาลปากเกล็ด อำเภอปากเกร็ด แต่บ้านที่ดิฉันซื้ออยู่ในอำเภอลาดหลุมแก้วซึ่งไม่ไกลจากโรงเรียนมากนักพอดีเป็นรอยต่อระหว่างจังหวัด ระยะทางประมาณ 10 กว่ากิโล โดยบ้านหลังนี้ดิฉันเป็นคนซื้อเพียงผู้เดียว และยังส่งกับธนาคารอยู่
  1ดิฉันอยากทราบว่าดิฉันมีสิทธิในการทำเรื่องเช่าซื้อหรือไม่คะ เพราะบ้านและที่โรงเรียนอยู่คนละอำเภอคะ

  ตอบลบ
 30. ผมทำงานเป็นลูกจ้างในท้องที่ ก และได้ทำเรื่องเช่าซื้อบ้านไว้ 1 หลัง ต่อมาสอบบรรจุได้และทำงานในท้องที่ ข จึงอยากถามว่าหากผมย้ายจากท้องที่ ข มาอยู่ในเขตท้องที่ ก ผมสามารถนำบ้านหลังที่เช่าซื้อไว้เดิมมาทำเรื่องเบิกค่าเช่าได้หรือไม่

  ตอบลบ
 31. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 32. กรณีมีพนักงานย้ายมาจากจังหวัดอื่น แต่มีครอบครัวที่จังหวัดใหม่และอำเภอที่คู่สมรสอยู่อยู่คนละอำเภอกับที่เขาย้ายมาแต่มีเขตติดต่อกัน ซึ่งได้มีเช่าซื้อบ้านไว้ก่อนจะย้ายมา จะสามารถเบิกค่าเช่าซื้อได้หรือไม่

  ตอบลบ
 33. ขอสอบถามค่ะ การเบิกค่าเช่าบ้าน (กรณีเช่าซื้อบ้าน กรณีสัญญาเงินกู้สูงกว่าสัญญาขายบ้าน) ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 14 (3) (5) ได้กำหนดว่า ... หากวงเงินในสัญญาดังกล่าวต่ำกว่าสัญญาเงินกู้ ผู้ใช้สิทธิต้องยื่นหลักฐานที่สถาบันการเงินรับรองว่า หากมีการกู้เงินตามวงเงินในสัญญาดังกล่าว จะต้องมีการผ่อนชำระรายเดือนเป็นจำนวนเท่าใด ซึ่งทางผู้ใช้สิทธิได้สอบถามทางสถาบันการเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทางสถาบันการเงินได้ตอบด้วยวาจาว่าไม่สามารถออกหนังสือรับรองให้ได้ ดังนั้น จึงขอสอบถามว่าผู้ใช้สิทธิมีแนวทางในการเบิกค่าเช่าบ้านอย่างไร

  ตอบลบ
 34. บรรจุ ต่างจังหวัด 2548 ย้ายมาในอำเภอบ้านเกิด ที่มีฐานะเป็นผู้อาศัยในทะเบียนบ้านมารดา จะมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้หรือไม่ หากจะไปเช่าบ้านอยู่เอง เพื่อสะดวกในการเดินทางไปทำงานค่ะ

  ตอบลบ
 35. สอบถาม กรณีจะเบิกค่าเซ่าซื้อผ่อนขำระเงินกู้กับ ธนาคาร ธอส. แต่ปรากฎว่า ในการปลูกสร้างไม่ได้ทำสัญญาปลูกสร้างไว้ เนื่องจากเป็นญาติทำให้ จะใช้หลักฐานอะไรแทนสัญญาปลูกสร้างได้ เพื่อมาใช้สิทธิในการเบิก สามารถใช้หนังสือรับรองจาก ธอส. ได้หรือไม่ว่า ได้ปลูกสร้างราคาเท่าใดหรือราคาประเมินเท่าใด

  ตอบลบ
 36. สอบถามค่ะ เป็นพนักงานเทศบาลกู้เงินมาเพื่อซื้อที่ดินและจ้างปลูกสร้างบ้านบนที่ดินที่ซื้อมาในคราวเดียวกัน สามารถนำหลักฐานการผ่อนชำระค่าที่ดินและค่าจ้างปลูกสร้างบ้านมารวมกันใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้หรือไม่ หรือใช้สิทธิได้เฉพาะราคาค่าจ้างปลูกสร้างบ้านคะ เป็นไปตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการใดคะ

  ตอบลบ
 37. ดิฉันได้รับสิทธิค่าเช่าซื้อบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยทำสัญญากับธนาคารกรุงไทย ต่อมาจะดำเนินการเปลี่ยนแปลงสถาบันการเงิน เป็นธนาคารอาคารสงเคราะห์ จะสามารถทำได้หรือไม่ อ้างระเบียบข้อไหนคะ เนื่องจากดอกเบี้ยถูกกว่าค่ะ ในวงเงินและระยะเวลาที่เหลือค่ะ

  ตอบลบ
 38. สอบถามค่ะ ดิฉันเป็นพนักงาน อบต.กู้เงินซื้อบ้านพร้อมที่ดินราคา 800,000 บาท ในสัญญาซื้อขายที่ดินราคาประเมิน 420000 บาท ซึ่งสัญญาซื้อขายที่ดินต่ำกว่าสัญญาเงินกู้ธนาคาร หน่วยงานตรวจสอบให้ขอหนังสือรับรองจากธนาคารว่าหากมีการกู้เงินตามวงเงินในสัญญาดังกล่าว จะต้องมีการผ่อนชำระรายเดือนเป็นจำนวนเท่าใด ปัจจุบันดิฉันมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านตามบัญชีเบิกค่าเช่าบ้าน ปี 62 ได้ 5000 บาท ถ้าธนาคารรับรองต่ำกว่า 5,000 ดิฉันต้องเบิกยังไงคะ

  ตอบลบ
 39. สอบถามค่ะ บรรจุที่อำเภอ ก. ซึ่งยังไม่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านและได้ทำเรื่องกู้ซื้อบ้านกับธนาคาร ต่อมาได้ย้ายมาที่อำเภอ ข. และพนักงานท่านนี้ก็มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน สามารถนำใบเสร็จเช่าซื้อของธนาคารที่อำเภอ ก.มาเบิกได้หรือไม่ค่ะ (ซึ่งทำเรื่องเช่่าซื้อก่อนที่สิทธิจะเกิด)

  ตอบลบ
 40. สอบถามกรณีคู่สมรสของข้าพเจ้าใช้สิทธิเบิกค่าเช่าซื้อบ้านก่อนที่จะมาสมรสกับข้าพเจ้าเมื่อมาสมรสกันแล้วภายหลังของดเบิดค่าเช่าซื้อบ้านเข้าพเจ้ามีสิทธิที่จะเบิกค่าเช่าซื้อบ้านแทนได้หรือไม่

  ตอบลบ
 41. สอบถามกรณีโอนย้ายมาอำเภอ​ ก​ แต่ภูมิลำเนาอยู่อำเภอ​ ข​ ห่างกัน​ 10​ กว่าโล​ จะสามารถเบิกค่าเช่าซื้อได้หรือไม่

  ตอบลบ
 42. สามีกู้สร้างบ้านคนเดียว. ภรรยามีสิทธิ์เบิกค่าเช่าบ้าน. แล้วภรรยาสามารถนำสัญญากู้สร้างบ้านมาเบิกค่าเช่าบ้านได้หรือไม่

  ตอบลบ

กรุณาศึกษารายละเอียดข้อกฎหมายก่อนสอบถาม และขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตาม

 
Top