Menu

3 comments:

  1. ขอสอบถามเกี่ยวกับเรื่องการเบิกจ่ายกรณีการเดินทางไปอบรมของผู้จัดทำแผนที่ภาษีหน่อยคะ กรณีเราจ้างเหมาบริการในโครงการแผนที่ภาษี เราสามรถเบิกจ่ายค่าเดินได้มั้ยคะ

    ตอบลบ
  2. แล้วหากขอเบิกได้หรือไม่ได้ ใช้พรบ.ข้อไหนว่าด้วยเรื่องอะไรช่วยให้คำตอบด้วยนะคะ

    ตอบลบ

กรุณาศึกษารายละเอียดข้อกฎหมายก่อนสอบถาม และขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตาม

 
Top