Menu

เอกสารโครงการสมนาทางวิชาการ เรื่อง คุยกันเปิดอกทกกันทุกปัญหา โดยสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นข้อเสนอแนะ การแก้ไขปัญหาและแนวทางร่วมกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ซึ่งมีเนื้อที่สำคัญ ได้แก่ การงบประมาณ การเบิกจ่าย การพัสดุ ...  
ดูรายละเอียด เอกสารวิชาการ

Advertisement

0 comments:

แสดงความคิดเห็น

กรุณาศึกษารายละเอียดข้อกฎหมายก่อนสอบถาม และขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตาม

 
Top